21 October 2019

News Flash

श्रीकांत जाधव

यूपीएससीची तयारी : मानवी भूगोल

या विषयाशी संबंधित चालू घडामोडींचा अभ्यास करण्यासाठी इंग्रजी वर्तमानपत्रे उदा.  ‘द हिंदू’ आणि ‘योजना’ व ‘कुरुक्षेत्र’ यांसारख्या मासिकांचे वाचन करावे.

यूपीएससीची तयारी : प्राकृतिक भूगोल

२०१६ मध्ये या घटकातील हिमालय पर्वतातील दरडी कोसळण्याचे प्रमाण अधिक आहे

यूपीएससीची तयारी : भूगोल मागील प्रश्नपत्रिकांचा आढावा

मुख्य परीक्षेमध्ये सर्वाधिक प्रश्न ‘भारताचा भूगोल’ या घटकावर विचारले जातात.

यूपीएससीची तयारी : आधुनिक जगाचा इतिहास

आधुनिक जगाच्या इतिहासाची सुरुवात साधारणत: १५व्या शतकापासून झाली असे मानले जाते.

यूपीएससीची तयारी : स्वातंत्र्योत्तर भारत

सर्वप्रथम एनसीईआरटीच्या शालेय पुस्तकांचा आधार घ्यावा लागतो

यूपीएससीची तयारी : भारतीय स्वातंत्र्यसमर

परदेशी व्यक्तींनी भारतात राहून वेगवेगळ्या आंदोलनांमध्ये भाग घेतला

यूपीएससीची तयारी : भारतीय स्थापत्यकला आणि शिल्पकला

मागील परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आणि त्याचे आकलन कसे करावे याचे स्पष्टीकरण.

यूपीएससीची तयारी : भारतीय स्थापत्यकला आणि शिल्पकला उदय आणि विकास

प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतातील स्थापत्यकला आणि शिल्पकला यांवर धर्माचा खूप मोठा प्रभाव होता.

यूपीएससीची तयारी : भारतीय वारसा, संस्कृती आणि इतिहास

साधारणत: खालील पद्धतीने या घटकाची विभागणी करून अभ्यासाचे नियोजन करता येऊ शकते.

यूपीएससीची तयारी : यूपीएससी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर पहिला

आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यासताना या घटकाची विभागणी साधारणत: तीन भागांत करता येऊ शकते.

प्रश्नवेध एमपीएससी : अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा सराव प्रश्न

अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा सराव प्रश्न

प्रश्नवेध एमपीएससी : वनसेवा पूर्व परीक्षा

सराव प्रश्न मराठी व इंग्रजी

यूपीएससीची तयारी : आर्थिक आणि सामाजिक विकास

गतवर्षीय प्रश्न आणि त्यांचे स्वरूप

यूपीएससीची तयारी : सामान्य अध्ययन – आर्थिक आणि सामाजिक विकास

२०११पासून ते २०१८पर्यंत या घटकावर एकूण १३२ प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत.

प्रश्नवेध यूपीएससी : आधुनिक जगाचा इतिहास

आधुनिक जगाचा इतिहास

एमपीएससी मंत्र : भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ

यूपीएससीची तयारी : आधुनिक भारत

०१४ मध्ये १८५८च्या राणीचा जाहीरनाम्याचा उद्देश काय होता, असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता.

यूपीएससी प्रश्नवेध : स्वातंत्र्योत्तर भारत

  या सर्व प्रश्नांच्या चर्चेमुळे या विषयावर विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांचे स्वरूप लक्षात येते

यूपीएससीची तयारी : भारतीय कला आणि संस्कृती

भारतात अस्तित्वात असणाऱ्या विविध कला आणि संस्कृतींचा उगम कसा झालेला आहे याची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी आपल्याला लक्षात घेता येते.

यूपीएससीची तयारी : मध्ययुगीन भारत

आजच्या लेखामध्ये आपण मध्ययुगीन भारत या घटकाची चर्चा करणार आहोत.

एमपीएससी मंत्र : प्राचीन भारत

२०११ साली सिंधू अथवा हडप्पा संस्कृतीवर दोन विधाने देऊन प्रश्न विचारण्यात आलेला होता.

यूपीएससीची तयारी : भारतीय इतिहास आणि स्वातंत्र्य चळवळ

यूपीएससीने २०११पासून पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये बदल केलेला आहे.

प्रश्नवेध यूपीएससी : अठराव्या शतकातील घडामोडी

सामान्य अध्ययन पेपर पहिला – आधुनिक भारत

प्रश्नवेध यूपीएससी : भारतीय चित्रकला

सामान्य अध्ययन पेपर पहिला