20 June 2019

News Flash

श्रीकांत जाधव

प्रश्नवेध एमपीएससी : वनसेवा पूर्व परीक्षा

सराव प्रश्न मराठी व इंग्रजी

यूपीएससीची तयारी : आर्थिक आणि सामाजिक विकास

गतवर्षीय प्रश्न आणि त्यांचे स्वरूप

यूपीएससीची तयारी : सामान्य अध्ययन – आर्थिक आणि सामाजिक विकास

२०११पासून ते २०१८पर्यंत या घटकावर एकूण १३२ प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत.

प्रश्नवेध यूपीएससी : आधुनिक जगाचा इतिहास

आधुनिक जगाचा इतिहास

एमपीएससी मंत्र : भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ

यूपीएससीची तयारी : आधुनिक भारत

०१४ मध्ये १८५८च्या राणीचा जाहीरनाम्याचा उद्देश काय होता, असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता.

यूपीएससी प्रश्नवेध : स्वातंत्र्योत्तर भारत

  या सर्व प्रश्नांच्या चर्चेमुळे या विषयावर विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांचे स्वरूप लक्षात येते

यूपीएससीची तयारी : भारतीय कला आणि संस्कृती

भारतात अस्तित्वात असणाऱ्या विविध कला आणि संस्कृतींचा उगम कसा झालेला आहे याची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी आपल्याला लक्षात घेता येते.

यूपीएससीची तयारी : मध्ययुगीन भारत

आजच्या लेखामध्ये आपण मध्ययुगीन भारत या घटकाची चर्चा करणार आहोत.

एमपीएससी मंत्र : प्राचीन भारत

२०११ साली सिंधू अथवा हडप्पा संस्कृतीवर दोन विधाने देऊन प्रश्न विचारण्यात आलेला होता.

यूपीएससीची तयारी : भारतीय इतिहास आणि स्वातंत्र्य चळवळ

यूपीएससीने २०११पासून पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये बदल केलेला आहे.

प्रश्नवेध यूपीएससी : अठराव्या शतकातील घडामोडी

सामान्य अध्ययन पेपर पहिला – आधुनिक भारत

प्रश्नवेध यूपीएससी : भारतीय चित्रकला

सामान्य अध्ययन पेपर पहिला

प्रश्नवेध यूपीएससी : भारतीय स्थापत्यकला आणि शिल्पकला

या प्रदेशातून प्राचीन भारतातील व्यापारासाठी प्रसिद्ध असणारा रेशीम मार्ग गेलेला होता.

प्रश्नवेध : भारतीय वारसा आणि संस्कृतीचा शोध

 परीक्षेमध्ये एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर निबंधात्मक पद्धतीने लिहावे की मुद्दे पद्धतीने हे प्रश्नाच्या स्वरूपानुसार ठरवावे लागते.

यूपीएससीची तयारी : आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापन

प्रत्येक वर्षी भारताला विविध प्रकारच्या आपत्तींना सामोरे जावे लागत आहे.

यूपीएससीची तयारी : जैवविविधता आणि पर्यावरण

संपन्न जैवविविधता असलेल्या जगातल्या मोजक्या प्रदेशांपकी भारत देश एक आहे.

यूपीएससीची तयारी : विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

जागतिकीकरण झालेल्या जगात बौद्धिक संपदा अधिकार यांना विशेष महत्त्व आहे आणि हे खटल्याचे एक स्रोत बनले आहे.

यूपीएससीची तयारी : आर्थिक पाहणी अहवाल आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प

सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील आर्थिक विकास या घटकासाठी हे दस्तावेज महत्त्वपूर्ण अभ्यास साहित्य आहेत.

यूपीएससीची तयारी : १९९१च्या आर्थिक सुधारणा

भारत सरकारने १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा धोरणाअंतर्गत आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केला,

यूपीएससीची तयारी : अनुदाने आणि संबंधित मुद्दे

भारतात दिली जाणारी अनुदाने हे राजकोषीय धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत.

एमपीएससी मंत्र : आर्थिक विकास कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्र

कृषीपूरक जमीन सुधारणा आराखडा आणि अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांची चर्चा करा

यूपीएससीची तयारी : आर्थिक विकास सामान्य अध्ययन (पेपर ३)

भारतातील आर्थिक नियोजन पद्धतीमध्ये १९९१ नंतर काही मूलभूत बदल करण्यात आलेले आहेत

यूपीएससीची तयारी : सामान्य अध्ययन पेपर तीन

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण सामान्य अध्ययन पेपर ३ अंतर्गत नमूद केलेला अभ्यासक्रम तसेच या पेपरचे स्वरूप आणि व्याप्ती याचा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत.