News Flash

डॉ. श्रुती पानसे

मेंदूशी मैत्री : स्त्री आणि पुरुष

स्त्रिया आणि पुरुषांचा मेंदू एकसारखा असतो का, या प्रश्नाचं उत्तर अतिशय वेगवेगळ्या पद्धतींनी मेंदुशास्त्रज्ञ शोधत आहेत.

मेंदूशी मैत्री : असहमती-सहमती

स्वत:चं बरोबर वाटण्याचं कारण असं असतं की, माणसं स्वत:च्या मनाशी काहीएक विचार करून त्याप्रमाणे वागतात.

मेंदूशी मैत्री : मेंदू बंद?

काम आणि कामच यात पुरतं गुंतल्यामुळे स्वत:ला ढकलावं लागतंच. न ढकलून सांगायचं कोणाला?

मेंदूशी मैत्री : नातं पूर्वजांशी..

मुळातला मानववंश हा एकच आहे, ज्याला आपण शास्त्रीय भाषेत ‘सेपियन्स’ म्हणतो

मेंदूशी मैत्री : समाजमाध्यमं

म्हणूनच समाजमाध्यमं सकारात्मक, विधायक मेंदूंच्या हातात असणं ही फार आवश्यक गोष्ट आहे.

मेंदूशी मैत्री : समृद्ध वाचनासाठी..

मुलांना ऐकलेल्या आणि वाचलेल्या गोष्टी सांगायच्या असल्यास त्यांना प्रोत्साहन देणं. 

मेंदूशी मैत्री : कला साकारताना..

माणूस जेव्हा एखादी कला साकारत असतो, त्यावेळी त्याच्या मेंदूत अनेक गोष्टी घडून येत असतात

मेंदूशी मैत्री : सामाजिक विश्वास

अनेकदा हे बंध चांगल्या पद्धतीने निर्माण होण्याऐवजी त्यांना धक्का लागण्याचं काम होतं

मेंदूशी मैत्री : समस्या सोडवणारी ‘टीम’

इच्छित स्थळी निघालेले असताना या रस्त्यानं जायचं की दुसऱ्या रस्त्यानं, अशा अगदी साध्या उदाहरणातही मेंदूत खूप काही घडून येत असतं.

मेंदूशी मैत्री : माइन्ड मॅप

दूमध्ये शिकण्याची, नवे अनुभव घेण्याची हीच रचना आहे. तीच लक्षात ठेवण्याचीही रचना आहे.

मेंदूशी मैत्री : नैतिकता

ठाम नसलेली माणसं इतरांच्या सहवासात येऊन इतरांसारखी होतात.

मेंदूशी मैत्री : राग आणि असुरक्षिततेची भावना

असुरक्षिततेची भावना नैसर्गिक आहे. पण योग्य पद्धतीनं हाताळलं नाही, तर काही नकारात्मक भावना यातून निर्माण होतात

मेंदूशी मैत्री : लहानग्यांचे ताण

मनाविरुद्ध काही घडलं तर डोळ्यांत पाणी येतं. कोणाशी बोलावंसं वाटत नाही.

मेंदूशी मैत्री : ताल आणि नाच

नवजात बालक जन्मापासून कान देऊन इतरांचं बोलणं लक्षपूर्वक ऐकत असतं. तसंच ते संगीतही ऐकत असतं

मेंदूशी मैत्री : सतत विद्यार्थी

नोकरी मिळवण्यासाठी किंवा व्यवसाय उभा करण्यापुरतं शिक्षण घ्यायचं, ही जुनी समजूत आहे

मेंदूशी मैत्री : बागेतलं ‘शिकणं’

बागेत गेल्यावर कधी एकदा घसरगुंडीवरून घसरायला मिळतंय, असं त्यांना झालेलं असतं.

मेंदूशी मैत्री : माध्यमं

मुलांच्या अंगात जी प्रचंड ऊर्जा असते, ती ऊर्जा मैदानी खेळ न खेळल्यामुळे, घाम येईपर्यंत भरपूर हालचाल न झाल्यामुळे वापरली जात नाही.

मेंदूशी मैत्री : रोजच असावा बालदिन!

एक दिवस बालदिन साजरा करून दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशी तो विसरण्यापेक्षा, मुलांना कायमस्वरूपी समजून घेण्यातून तो साजरा होईल.

मेंदूशी मैत्री : मेंदूपूरक हक्क

जी माणसं किंवा संस्था मुलांच्या समवेत असतात, त्यांना या बालहक्कांची जाणीव असायला हवी.

मेंदूशी मैत्री : अक्कल

आपल्या मुलांना ही अक्कल किंवा हे व्यवहारज्ञान यावं असं प्रत्येकच आईबाबांना वाटतं.

मेंदूशी मैत्री : प्रोत्साहन आणि प्रेरणा

सुरुवातीला असं वाटतं की, काहीच धड होत नाही, सगळ्या गोष्टी हाताबाहेर जाताहेत; पण हळूहळू परिस्थिती सुधारते.

मेंदूशी मैत्री : चांगल्या ताणांच्या गोष्टी..

केवळ वयाने मोठय़ा व्यक्तींनाच नाही, तर लहान मुलांनाही  हा नकारात्मक ताण अतिरिक्त प्रमाणात येऊ शकतो.

मेंदूशी मैत्री : सहानुभूती आणि समानुभूती

काही माणसं स्वत:च्या दु:खाचे कढही आतल्या आत जिरवतात आणि दुसऱ्यांच्या दु:खातही तटस्थ राहतात.

मेंदूशी मैत्री : दृष्टी

वस्तू वेगवेगळ्या पद्धतीने बघायला काहीच हरकत नसते. कारण त्यातून नव्या गोष्टी समजत जाण्याची शक्यता फारच असते

Just Now!
X