16 January 2021

News Flash

उदय कोतवाल

फुलपाखरांच्या जगात : क्रिमसन रोझ

क्रिमसन रोझ हे स्वॅलोटेल कुळामधील एक मोठय़ा आकाराचे फुलपाखरू आहे.

कॉमन रोझ

रोझेस समुद्रातील हे असून एक फुलपाखरू आपण मागच्या लेखामध्ये ‘क्रिमसन रोझ’ हे फुलपाखरू पाहिले होते.

फुलपाखरांच्या जगात ; कॉमन ग्रास यलो

अंडय़ांमधून बाहेर येणाऱ्या अळ्या फिकट हिरव्या रंगाच्या असतात आणि त्यांच्या अंगावर बारीक लव असते.

फुलपाखरांच्या जगात : यामफ्लाय

हे फुलपाखरू पावसाळा सुरू झाला की किंवा त्याच्या आधीसुद्धा गवतात माळावर अगदी हमखास बघायला मिळणारच.

फुलपाखरांच्या जगात : कॉमन क्रो

खरे म्हणजे आपल्या आजूबाजूला भक्षक टपलेले असतानाही कॉमन क्रो रमतगमत फिरू शकतो.

Just Now!
X