scorecardresearch

देवाधिदेवा मागणे लयि नाही..

काय हे गंधे कृपा झाली, पारखी जाहले गटनेते कसे सांभाळावे त्यांनी १२ जणांचे ओझे एक कुठे इकडे तर दुजा कुठे…

अरूपाचे रूप सत्यमार्गदर्शक – २४५. परमतत्त्व (पूर्वार्ध)

माणसाला शाश्वताची आणि पूर्णत्वाची ओढ असते आणि शाश्वत नेमकं काय, याबाबत तसेच खरी पूर्ती म्हणजे काय, याबाबत गफलत असल्याने माणूस…

अरूपाचे रूप सत्यमार्गदर्शक : २४४. गफलत (उत्तरार्ध)

आपली सारी धडपड ही शाश्वतासाठीच सुरू असते पण शाश्वताबाबतच्या आपल्या आकलनातील गफलतीमुळे आपल्या शोधाची दिशा आणि प्रयत्न यात गफलत निर्माण…

देवावरची टीका समाज स्वीकारतो हा ‘अंनिस’ चळवळीसाठी आशेचा किरण!

‘ओ माय गॉड’ चित्रपटाच्या माध्यमातून ‘देव’ या विषयावरील वास्तव टीका काही मर्यादेपर्यंत समाज स्वीकारतो हा अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीसाठी आशेचा किरण…

वाक् प्रचाराच्या गोष्टी : अहिल्येसारखा उद्धार होणे

सौंदर्यवती, चतुर, साध्वी, रुपमती अशी अहिल्या गौतमांची पत्नी. गौतमऋषी व अहिल्या यांचा संसार अत्यंत सुखाने चालला होता. धर्मपत्नी अहिल्या संसारात…

२२४ – अनुसंधान.

तप, स्वाध्याय आणि ईश्वरप्रणिधान या ‘नियमा’च्या तीन उपांगांना ‘क्रियायोग’ म्हणतात. अर्थात ज्या क्रियेने परमात्म्याचा योग घडून येतो ती क्रिया! थोडक्यात…

२२५ – बैठक

अहिंसा (अंतरंगात विकसित होत असलेला सूक्ष्म श्रद्धातंतू भौतिकाच्या ओढीने नष्ट न होऊ देणे), सत्य (शाश्वत परमात्मा), अस्तेय (परमार्थाच्या वाटचालीत प्राथमिक…

घरकुल पार्वतीचं!

अनेक कथा-पुराणांतून पार्वतीचं तेजस्वी उग्र रूप, तिची तपस्या, तिचं देवतापण ठळकपणे सामोरं येतं. पण प्रवाहाखालून एक अंतस्थ प्रवाह वाहत असावा…

शुद्ध चोखाळलें स्फटिक जैसें..

चित्तशुद्धी रोजच्या कामांमधूनच साधायची, तर जे काम आपण करतो आहोत, ते सरळपणे करावे लागेल.. व्यापाऱ्याने तराजू नेहमी सरळच धरावा लागेल..…

संबंधित बातम्या