कार्यक्रमादरम्यान कधी स्किट विसरलात का? समीर-विशाखा सांगतात…