10 August 2020

News Flash

चैतन्य प्रेम

वियोगिनी..

‘‘गुरुमंदिरात जायला आवडायचं.. पण इतर गुरुभगिनींकडे पाहून वाटायचं, आपण अगदीच सामान्य आहोत..

३१५. अवस्थांतर!

मुखीं नाम नाहीं तया मुक्ति कैंची।

३१४. सर्वोच्च वर!

धारदार तलवार खुपसली तेव्हा ब्रह्मांड थरारले इतका भीषण ध्वनी झाला.

३११. शस्त्रक्रिया

लोखंडाला चुंबकापासून दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला!

३१०. बालबुद्धी!

आपला वारसा मुलानं अधिक जोमानं पुढे न्यावा, ही पित्याची सुप्त इच्छा असतेच.

३०९. स्वप्न-भंग

देवर्षी नारद यांच्या मुखातून जे ज्ञान प्रल्हादानं जन्मत:च ग्रहण केलं होतं

३०८. जन्म-संस्कार

श्रीसमर्थ रामदास यांच्या ‘मनोबोधा’च्या ९६व्या श्लोकात भक्त प्रल्हादाचं चरित्र मांडलं आहे.

३०७. देव-दानव

समर्थ रामदास यांच्या ‘मनोबोधा’च्या ९६व्या श्लोकाकडे आपण आता वळत आहोत.

३०६. रूपकार्थ

‘‘शुकाकारणें कुंटणी राम वाणी। मुखें बोलतां ख्याति जाली पुराणीं।।’’

कमळदल

जगात भावनिकदृष्टय़ा आणि मानसिकदृष्टय़ा कोणीच परिपूर्ण नाही.

३०५. पिंजरा

अंत:करण शुद्ध व्हावं, असं वाटत असेल

३०४. जीवन-परीक्षा

अजामिळानं मृत्यूच्या क्षणी पुत्राला ‘नारायण’ अशी आर्त हाक मारली.

३०३. पाप—विचार : २

अज्ञान प्रभावानं मोह आणि भ्रमग्रस्त होऊन जीव पापकर्म करतो

३०२. पाप विचार : १

अजामिळाच्या आयुष्याच्या अखेरीस जो ‘मुक्तिदाता’ क्षण आला

३०१. अजामिळ कथा

पाप आणि पुण्य या मानवी जीवनातल्या दोन अतिचर्चित गोष्टी आहेत.

३००. अजामिळ—रहस्य

देहविक्रय हाच उपजीविकेचा आधार असलेला एक जीव

२९६. हरा—मानस

समर्थ म्हणतात, ‘‘हरी तिष्ठतु तोषला नामघोषें। विशेषें हरामानसीं रामपीसें।।’’

२९५. अरण्य—गुंफा

समर्थ सांगतात की, अत्यंत आदरानं, प्रेमानं भगवंताच्या नामाचा घोष केला पाहिजे.

२९२. रघू ना येकाचा!

‘मनोबोधा’चा ९१वा श्लोकाचा पहिला चरण सांगतो की, ‘‘नको वीट मानूं रघुनायेकाचा!’’

२९१. वाचा-सिद्धी

दृश्य – अर्थात व्यक्त जग – जे आहे ते खरं वाटतं, त्याचा जिताजागता अनुभव येतो.

२८८. थोर हानी!

ज्याचं आंतरिक जीवन रामचिंतनानं अर्थात सद्गुरू जाणिवेनं व्याप्त नाही

मज निरंतर जागविती!

आज ही माझी मुलं पाककलेच्या जोरावर देशभरातच नव्हे तर परदेशांतही पोहोचली आहेत.

२८६. तळमळ

जगात वावरतानाही सद्गुरूंचं स्मरण राखणं म्हणजेच ‘‘हरी चिंतने अन्न जेवीत जावे’’!

२८३. धरणाकेंद्र

सूक्ष्म नामसाधनेनं मन सूक्ष्म होतं आणि असं सूक्ष्म मन श्रीसद्गुरूंच्या सूक्ष्म जाणिवेत सहज स्थित होतं.

Just Now!
X