28 September 2020

News Flash

चैतन्य प्रेम

३३०. नामच का? : ३

मनुष्यजन्माला येऊन ना स्वत:साठी खऱ्या हिताचं कर्म करता येतं

३२९. नामच का? : २

आपलं जीवन शब्दमय आहे.

३२६. नित्याची अनित्य-स्थिती!

यथासांग रे कर्म तेंही घडेना।

योगिनी!

एखाद्या प्रवाही रेषेसारखं आपलं जीवन सरळ सोपं असेल, अशीच माणसाची कल्पना असते.

३२५. नित्य हितकर्ता!

मानव जन्म मिळाला एवढय़ानं काही अंत:करण विशुद्ध होणं साधत नाही.

३२४. पूर्वज

माणसाच्या जन्माला येऊन अंत:करण व्यापक झालं नाही

३१९. साधना-सेतु

हरिनाम नेमस्त पाषाण तारी।

३१६. तीन सूत्रं

समर्थ रामदास ‘मनोबोधा’च्या ९७व्या श्लोकात साधकजीवनासाठीची तीन महत्त्वाची सूत्रं सांगत आहेत.

वियोगिनी..

‘‘गुरुमंदिरात जायला आवडायचं.. पण इतर गुरुभगिनींकडे पाहून वाटायचं, आपण अगदीच सामान्य आहोत..

३१५. अवस्थांतर!

मुखीं नाम नाहीं तया मुक्ति कैंची।

३१४. सर्वोच्च वर!

धारदार तलवार खुपसली तेव्हा ब्रह्मांड थरारले इतका भीषण ध्वनी झाला.

३११. शस्त्रक्रिया

लोखंडाला चुंबकापासून दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला!

३१०. बालबुद्धी!

आपला वारसा मुलानं अधिक जोमानं पुढे न्यावा, ही पित्याची सुप्त इच्छा असतेच.

३०९. स्वप्न-भंग

देवर्षी नारद यांच्या मुखातून जे ज्ञान प्रल्हादानं जन्मत:च ग्रहण केलं होतं

३०८. जन्म-संस्कार

श्रीसमर्थ रामदास यांच्या ‘मनोबोधा’च्या ९६व्या श्लोकात भक्त प्रल्हादाचं चरित्र मांडलं आहे.

३०७. देव-दानव

समर्थ रामदास यांच्या ‘मनोबोधा’च्या ९६व्या श्लोकाकडे आपण आता वळत आहोत.

३०६. रूपकार्थ

‘‘शुकाकारणें कुंटणी राम वाणी। मुखें बोलतां ख्याति जाली पुराणीं।।’’

कमळदल

जगात भावनिकदृष्टय़ा आणि मानसिकदृष्टय़ा कोणीच परिपूर्ण नाही.

३०५. पिंजरा

अंत:करण शुद्ध व्हावं, असं वाटत असेल

३०४. जीवन-परीक्षा

अजामिळानं मृत्यूच्या क्षणी पुत्राला ‘नारायण’ अशी आर्त हाक मारली.

३०३. पाप—विचार : २

अज्ञान प्रभावानं मोह आणि भ्रमग्रस्त होऊन जीव पापकर्म करतो

३०२. पाप विचार : १

अजामिळाच्या आयुष्याच्या अखेरीस जो ‘मुक्तिदाता’ क्षण आला

३०१. अजामिळ कथा

पाप आणि पुण्य या मानवी जीवनातल्या दोन अतिचर्चित गोष्टी आहेत.

३००. अजामिळ—रहस्य

देहविक्रय हाच उपजीविकेचा आधार असलेला एक जीव

Just Now!
X