30 May 2020

News Flash

मिलिंद सोहोनी

पुन्हा एकदा ‘विकासवाद’.. 

आपले बहुतेक तालुका एसटी बस डेपो तोटय़ात आहेत. बाजारपेठ आणि शेती यांचा ताळमेळ बिघडला आहे.

‘नीट’ आणि महाराष्ट्राचे धोरण

पुन्हा एकदा आपल्या बारावीच्या मुलांवर अनिश्चितता व संभ्रमाचे सावट पडले आहे.

Just Now!
X