Puzzle News

डोकं लढवा

१ ते १०० या आकडय़ांमध्ये असे किती आकडे आहेत, की ज्यांना ५ ने संपूर्ण भाग जातो आणि त्यां संख्येमध्ये २…

डोकॅलिटी

बालमित्रांनो, आज आपण शब्दभेंडय़ांचा खेळ खेळणार आहोत. दिलेल्या सूचक शब्दांवरून त्यासाठी वापरला जाणारा इंग्रजी शब्द ओळखायचा आहे.

डोकॅलिटी

कापडावर नक्षी-कशिदा काढण्याच्या कलेला भरतकाम म्हणतात, हे तुम्हाला माहीत आहेच. ह्या सुट्टीत तुम्हाला एखादा छोटा रुमाल, टेबलक्लॉथ किंवा स्वत:च्या ड्रेसवर…

डोकं लढवा

१. ‘वीस आले पाहुणे, बावीस गेले आंघोळीला, तेवीस आले जेवायला’, तर एकूण पाहुणे किती?

डोकॅलिटी

बालमित्रांनो, मानवाने गरजेतून उपयुक्त साधने निर्माण केली. ही साधने ओळखणे हाच आजच्या कोडय़ाचा विषय आहे. या साधनांची नावे ‘अ’ पासून…

डोकॅलिटी

एकदा चिनू बाजारात काही फळे आणायला गेली असता एका दुकानात फळांचे दर वेगळ्याच पद्धतीने मांडले होते.

डोकं लढवा

शशांक, अनिकेत, मुग्धा, राही, अनिता, सीमा आणि केदार ही सात जण एका रांगेत बसले आहेत. शशांक हा अनिकेत आणि राही…

डोकॅलिटी

एका रविवारी पाच मित्र-मत्रिणी प्राणिसंग्रहालयात फिरायला गेले होते. ते वेळेच्या आधी पोहोचल्याने एका रांगेत उभे राहून प्राणिसंग्रहालय उघडण्याची वाट पाहात…

गुंता कसा सोडवायचा?

जगताना गुंता कसा सोडवायचा, हा प्रश्न अनेकदा पडतो. नात्यानात्यांत देवाणघेवाण, तुझं-माझं होतंच आणि गरसमजांचा गुंता वाढतच जातो.

डोकॅलिटी

बालमित्रांनो, तुम्ही शब्दकोडी सोडवत असालच. आजचे कोडे हे अंककोडे आहे. पांढऱ्या रिकाम्या चौकोनात तुम्हाला योग्य ते अंक भरायचे आहेत. कसे…

डोकॅलिटी

डोकॅलिटी साळसूदपणाचा आव आणणारी, लबाड डोळ्यांची, तरीही गोंडस, गोजिरवाणी मनीमाऊ सर्वानाच आवडते. आजच्या कोडय़ाचा विषय आहे.

डोकॅलिटी

बालमित्रांनो, तुम्ही शब्दकोडी सोडवत असालच. आजचे कोडे हे अंककोडे आहे. पांढऱ्या रिकाम्या चौकोनात तुम्हाला योग्य ते अंक भरायचे आहेत. कसे…

डोकॅलिटी : अक्षरे गुंफित जा…

मित्रांनो, खाली तुम्हाला काही भौमितिक आकार दिलेले आहेत. इंग्रजी शब्दभांडार समृद्ध करण्याचा हा खेळ आहे. प्रथम दिलेल्या सूचक चित्रांना तुम्ही…

डोकॅलिटी

१ ते २१ अंक अशा पद्धतीने मांडा की बाहेरील चौकटीत असलेल्या बारा निळ्या रंगाच्या वर्तुळांतील संख्यांची बेरीज ही त्याच्या आतील…

डोकॅलिटी

बालमित्रांनो, भाषेतील काना, मात्रा, वेलांटी, उकार, अनुस्वार इत्यादींचे महत्त्व तुम्हाला माहीतच आहे. एखाद्या शब्दावर अनुस्वार द्यायचा राहिला किंवा अनुस्वार नको…

डोकॅलिटी

बालमित्रांनो, ‘जसे पेरावे तसे उगवते’ किंवा ‘बीज तसा अंकुर’ या म्हणी तुम्हाला माहीत असतीलच. अर्थात, आज आपण म्हणींचा खेळ खेळणार…

डोकॅलिटी

बालमित्रांनो, तुम्ही एखाद्या अक्षरावरून नाव, गाव, फळ इत्यादी ओळखण्याचा खेळ खेळत असालच. आज आपण असाच स्मरणशक्तीला चालना देणारा खेळ खेळणार…

डोकॅलिटी

रस्त्याने चालताना आपल्याला वाहनचालकांसाठी असलेल्या पाटय़ा दिसतात. त्यापकी काही खाली ‘अ’ गटात दिलेल्या आहेत. तसेच त्या पाटय़ांचे अर्थ ‘ब’ गटात…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.