मनोज जरांगे पाटीलांनी हातात डंबेल्स घेऊन केला व्यायाम!, बीडमधील जिमचं उद्घाटन अन् Video Viral