News Flash

रश्मि वारंग

खाऊच्या शोधकथा: कॉफी

आपल्या दिवसाची सुरुवात कशी होते यावर आपला संपूर्ण दिवस कसा जाणार

पोळी/रोटी/चपाती

वरकरणी रोटी, पोळी, चपाती यांच्यात साम्य जाणवले तरी सूक्ष्मभेद अवश्य आहे.

खाऊच्या शोधकथा: मैसूर पाक

आपल्या आवडत्या खाद्यपदार्थाचं कूळ आणि मूळ शोधायचा प्रयत्न.

खाऊच्या शोधकथा: कबाब

आपल्या आवडत्या खाद्यपदार्थाचं कूळ आणि मूळ शोधायचा प्रयत्न.

खाऊच्या शोधकथा : सूप

आपल्या आवडत्या खाद्यपदार्थाचं कूळ आणि मूळ शोधायचा प्रयत्न.

खाऊच्या शोधकथा: लाडू

आपल्याकडे पुरणाचा नैवेद्य दाखवला जातो.

खाऊच्या शोधकथा: ऑम्लेट

आपल्या आवडत्या खाद्यपदार्थाचं कूळ आणि मूळ शोधायचा प्रयत्न.

खाऊच्या शोधकथा : सॉस आणि केचअप

आपल्या आवडत्या खाद्यपदार्थाचं कूळ आणि मूळ शोधायचा प्रयत्न.

खाऊच्या शोधकथा: दाल बाटी चुर्मा

आपल्या आवडत्या खाद्यपदार्थाचं कूळ आणि मूळ शोधायचा हा प्रयत्न.

खाऊच्या शोधकथा: बिर्याणी

आपल्या आवडत्या खाद्यपदार्थाचं कूळ आणि मूळ शोधायचा हा प्रयत्न.

खाऊच्या शोधकथा: पावभाजी

आपल्या आवडत्या खाद्यपदार्थाचं कूळ आणि मूळ शोधायचा हा प्रयत्न.

खाऊच्या शोधकथा: आइसक्रीम

एकूण काय, सुरुवातीच्या काळात आइसक्रीम ही श्रीमंतांची चैन होती

लोणचं

आपल्या आवडत्या खाद्यपदार्थाचं कूळ आणि मूळ शोधायचा हा प्रयत्न.

खाऊच्या शोधकथा: श्रीखंड

श्रीखंड या शब्दाची निर्मिती आणि उगम याविषयी दोन विचार आढळतात.

खाऊच्या शोधकथा: भेळपुरी

खाऊच्या शोधकथा शोधत शोधत पुढे सरकताना काही वेळा खरंच इतक्या गमतीशीर गोष्टी

खाऊच्या शोधकथा: खीर

अन्न ही माणसाची मूलभूत गरज म्हणताना ही गरज सांस्कृतिकदृष्टय़ा माणसाशी जोडली गेली आहे.

खाऊच्या शोधकथा: चिकन टिक्का मसाला

आपल्या खाण्यात टिक्का लोकप्रिय होण्याचा काळ अलीकडचा असावा.

खाऊच्या शोधकथा: समोसा

अगदी आपल्या वाटणाऱ्या पदार्थाचं मूळ परदेशी असतं तर परक्या देशातून

खाऊच्या शोधकथा : नान आणि कुल्चा

नानचा आपल्या खाद्यसंस्कृतीमधला उल्लेख १३ व्या शतकापर्यंत मागे जातो.

खाऊच्या शोधकथा : सांबार

प्रांताच्या सीमा सोडून सांबार भारतात व भारताबाहेरही घराघरात पोहचलंय.

खाऊच्या शोधकथा: मनात विरघळलेलं बिस्किट

खाद्यसंस्कृती ही नदीप्रमाणे जिथे वाहत जाईल तिथे समृद्धी आणणारी असते

चहा

नुसत्या नावाच्या उच्चारानेच आपल्याला तरतरीत करणारं पेय म्हणजे चहा.

पॉपकॉर्न

पदार्थाचापण स्वभाव असतो का हो? मानवी स्वभावाप्रमाणे पदार्थाचा स्वभाव शोधायचा प्रयत्न केला

सँडविच

अगदी आपल्या वाटणाऱ्या पदार्थाचं मूळ परदेशी असतं तर परक्या देशातून आलेल्या एखाद्या पदार्थाचं कूळ

Just Now!
X