scorecardresearch

राजेश बोबडे

Rashtrasant Tukdoji Maharaj
चिंतनधारा : प्रतिकार हाच सफलतेचा मार्ग..

आसुरी शक्तीच्या लोकांशी लढण्याचा प्रसंग येतो तेव्हा केवळ हेतू उच्च असूनच भागत नाही; तर त्यांच्यापेक्षा अधिक लोकशक्ती दाखवावी लागते.

information about rashtrasant tukdoji maharaj
चिंतनधारा : अस्पृश्य शब्दाचे समूळ उच्चाटन व्हावे 

सर्वधर्मसमभावाचे प्रणेते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज समृद्ध भारताचे चिंतन करताना म्हणतात, ‘‘यापुढे हरिजनांसाठी नुसती मंदिरेच खुली करून भागणार नाही तर आपली…

rashtrasant tukdoji maharaj
चिंतनधारा : उत्तम साधनेचा उगम कोणता?

उत्तम साधनेचा उगम कोणता? या प्रश्नाला उत्तर देताना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात : ‘‘या जगात काही दृश्ये माणसाला गुलाम बनविणारी…

information about rashtrasant tukdoji maharaj
चिंतनधारा : बुद्धांची शिकवण व ग्रंथाचे गुलाम

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात, ‘‘आजदेखील कुणी फारसे शिक्षण न घेताही आपले डोळे उघडे ठेवून जगात वावरेल आणि दृश्यादृश्य प्रत्येक गोष्टीतून…

information about rashtrasant tukdoji maharaj
चिंतनधारा : दीक्षेइतकेच आचरणही महत्त्वाचे

बु्द्ध जयंतीच्या उत्सवप्रसंगी ‘आपण बुद्ध धर्माची दीक्षा का घेत नाही?’ असा प्रश्न राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांना एका अनुयायाने पत्र पाठवून केला.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.