scorecardresearch

प्राची साटम

kid boy corona
करोना राक्षसाचा धडा

सकाळची उन्हं रजईच्या आत येऊन लख्ख प्रकाश निनादच्या चेहऱ्यावर पडला. तसं रजईचं मोठ्ठालं भेंडोळं बाजूला सारून तो तसाच, आईच्या हाकेची…

नातं…

‘‘हल्ली कुठे असतोस तू.. भेटतच नाहीस.. इतका कशात गर्क आहेस? की हरवलास कुठे?’’

ताज्या बातम्या

गणेश उत्सव २०२३ ×