07 July 2020

News Flash

श्रुती तांबे

महाराष्ट्रधर्माचा खळाळता प्रवाह

ज्ञानेश्वरांनी भागवतधर्माची पताका रोवली. पुढे एकनाथांनी या भक्तीमार्गाचं अधिक सविस्तर निरूपण केलं.

वस्तूसाम्राज्यातलं क्षुद्रत्व

पोट भरणं आणि स्वत:ला जिवंत ठेवणं या गोष्टींपलीकडे गेल्यावर माणूस या हिकमती प्राण्याने वस्तू तयार करायला सुरुवात केली

.. पुढे काय?

कोविडोत्तर काळातल्या भविष्याची अनेक प्रारूपं संभवनीय आहेत.

असहाय सूत्रधार आणि आशेचा सोपान

गेले दोन आठवडे भय आणि दु:खाच्या कोलाहलांच्या दृक्प्रतिमांचा पूर अस्वस्थ करणारा आहे

प्रतिमांच्या छळछावण्यांतली दुविधा

पडणाऱ्या अवघड प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी प्रश्नच पुन:पुन्हा विचारावे लागतात किंवा मग समीकरणाचीच फेरमांडणी करावी लागते.

Just Now!
X