31 March 2020

News Flash

रोहिणी शहा

प्रश्नवेध एमपीएससी : जनगणना (सराव प्रश्न)

या लेखामध्ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर व राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर व जनगणना याबाबतचे प्रश्न पाहू.

एमपीएससी मंत्र : राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा राज्यव्यवस्था प्रश्न विश्लेषण

रोहिणी शहा मागील लेखांमध्ये राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेच्या भूगोल घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात आली. या लेखापासून राज्यव्यवस्था घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. मागील वर्षांच्या प्रश्न पत्रिकांमधील या घटकाच्या प्रश्नांचे विश्लेषण या लेखामध्ये पाहू. मागील तीन वर्षांतील प्रातिनिधिक प्रश्न पाहणे यासाठी उपयुक्त ठरेल. (योग्य उत्तराचा पर्याय ठळक केला आहे.) *     प्रश्न १. भारतीय स्वातंत्र्य कायदा- १९४७ मुळे […]

एमपीएससी मंत्र : राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा – भूगोल प्रश्न विश्लेषण

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील भूगोल घटकाच्या प्रश्नांचे विश्लेषण या लेखामध्ये पाहू.

प्रश्नवेध एमपीएससी  : चालू घडामोडी सराव प्रश्न

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा एप्रिलपासून सुरू होत आहेत

एमपीएससी मंत्र : राज्य लोकसेवा आयोग आरक्षण तरतुदी

सन २०२०चे आयोगाच्या परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक मागील महिन्यामध्येच घोषित झाले आहे.

प्रश्नवेध एमपीएससी : कर सहायक पदनिहाय पेपर सराव प्रश्न

कर सहायक पदनिहाय पेपर ३ नोव्हेंबर रोजी होत आहे. या पेपरसाठी सराव प्रश्न या लेखामध्ये देण्यात येत आहेत.

एमपीएससी मंत्र : सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा योजना

या लेखामध्ये परीक्षा योजना व अभ्यासक्रमाबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

एमपीएससी मंत्र : गट क सेवा मुख्य परीक्षा पेपर एक

या पेपरमध्ये मराठी भाषेसाठी ६० तर इंग्रजी भाषेसाठी ४० प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.

एमपीएससी मंत्र : वनसेवा मुख्य परीक्षा पर्यावरण आणि वनविषयक घटक

  पर्यावरणीय प्रदूषण अभ्यासताना प्रदूषणाचे प्रकार , त्यांचे मानवी आरोग्य, हवामान इत्यादीवरील परिणाम समजून घ्यावेत.

प्रश्नवेध एमपीएससी : वनसेवा मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न

वनसेवा मुख्य परीक्षा येत्या १५ सप्टेंबरला होत आहे. मुख्य परीक्षेच्या पेपर दोनचे सराव प्रश्न या लेखामध्ये देण्यात येत आहेत.

एमपीएससी मंत्र : वनसेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा पेपर दोन विश्लेषण

महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर एकमधील घटकांच्या तयारीबाबत मागील लेखांमध्ये चर्चा करण्यात आली

एमपीएससी मंत्र : वनसेवा मुख्य परीक्षा भूगोलाची तयारी

निरनिराळ्या भौगोलिक प्रक्रिया (उदा. भूरूप निर्मिती, भूकंप / वादळ इत्यादींची निर्मिती) समजून घेणे आवश्यक आहे

एमपीएससी मंत्र : महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा राज्यव्यवस्था घटकाची तयारी

महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा १५ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रस्तावित आहे.

एमपीएससी मंत्र : पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न

पोलीस उप निरीक्षक मुख्य परीक्षा पदनिहाय पेपर ४ ऑगस्ट रोजी होत आहे.

एमपीएससी मंत्र : राज्य कर निरीक्षक पदनिहाय पेपरची तयारी

निती आयोगाची रचना, काय्रे, प्रस्तावित योजना / उद्दिष्टे यांचा आढावा घ्यायला हवा.

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा पदनिहाय पेपर राज्यव्यवस्था घटक

दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या पदनिहाय स्वतंत्र पेपरमध्ये जवळपास ३०% अभ्यासक्रम हा सामायिक आहे.

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा पदनिहाय पेपर सामायिक घटकांची तयारी

पदनिहाय स्वतंत्र पेपरमध्येही जवळपास ३०टक्के अभ्यासक्रम हा सामायिक आहे.

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समोरील आव्हाने, गरिबी, बेरोजगारी आणि प्रादेशिक असमतोल.

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा संयुक्त पेपर

पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी शारीरिक चाचणी आणि मुलाखतीचा तिसरा टप्पा असतो.

एमपीएससी मंत्र : विज्ञान-तंत्रज्ञान

‘आपत्ती’ या फक्त अभ्यासक्रमातील नमूद केलेल्या संकटांपुरत्याच मर्यादित नाहीत.

एमपीएससी मंत्र : मुख्य परीक्षा कृषि घटकाची तयारी

कृषि घटकाच्या सगळ्या पेपर्समधील मुद्यांच्या अभ्यासाबाबत या लेखामध्ये एकत्रित चर्चा करण्यात येत आहे.

एमपीएससी मंत्र : सामान्य अध्ययन पेपर २ कायद्यांचा अभ्यास

अभ्यासक्रमामध्ये दिलेल्या कायद्यांमधील काही महत्त्वाच्या घटकांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

प्रश्नवेध एमपीएससी : अभियांत्रिकी अभिवृत्ती सराव प्रश्न

पूर्व परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात मराठी, इंग्रजी, सामान्य अध्ययन आणि अभियांत्रिकी अभिवृत्ती असे घटक विहित करण्यात आले आहेत.

Just Now!
X