17 November 2018

News Flash

रोहिणी शहा

एमपीएससी मंत्र : मानवी हक्क व मनुष्यबळ विकासाचे प्रयत्न

परीक्षांमधील मानवी संसाधनविषयक मुद्दय़ांवर वेगवेगळ्या पलूंमधून प्रश्न विचारण्यात येतात.

एमपीएससी मंत्र : चालू घडामोडी : प्रश्नांचे विश्लेषण गट क मुख्य परीक्षा

तिन्ही पदे गट कमध्ये समाविष्ट असली तरी त्यांच्या वेतनश्रेणी, जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये वेगळ्या स्वरूपाची आहेत.

एमपीएससी मंत्र : इंग्रजी  (प्रश्नांचे विश्लेषण)

दोन्ही भाषांची शब्द योजना, वाक्यरचना इत्यादी बाबी वेगळ्या आहेत.

एमपीएससी मंत्र : मराठी भाषा (प्रश्नांचे विश्लेषण)

मराठी आणि इंग्रजी या भाषांचे व्याकरण ढोबळ नियमांच्या समान रचनेमध्ये दर्शवता येत असले तरी त्यांच्यामध्ये मूलभूत फरक आहे.

एमपीएससी मंत्र : फरारी आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध कायदा

फरारी आर्थिक गुन्हेगाराची विस्तृत व्याख्या या कायद्यामध्ये देण्यात आली आहे.

एमपीएससी मंत्र : घटना दुरुस्ती कायदा

जुलै २०१८ मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी त्याचे १०२व्या घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये रूपांतर झाले.

एमपीएससी मंत्र : कृषी यांत्रिकीकरण

लेखामध्ये कृषी क्षेत्राच्या यांत्रिकीकरणासाठी राज्य शासनाकडून सुरू करण्यात आलेल्या उपक्रमाचा परीक्षोपयोगी आढावा घेण्यात येत आहे.

एमपीएससी मंत्र : आदिवासी क्षेत्रातील पोषण – कुपोषण

मानवी हक्कांची अंमलबजावणी व मनुष्यबळ विकास या दोन्हीच्या दृष्टीने पोषण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

एमपीएससी मंत्र : शिक्षण प्रसारासाठी योजना

स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करताना शिक्षणविषयक अभ्यास हा केवळ साक्षरतेच्या आकडेवारीपुरताच मर्यादित नसतो

एमपीएससी मंत्र : कृषी विकासासाठीचे प्रयत्न

विषमुक्त शेतीसाठी राजुपुरस्कृत योजना राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे.

एमपीएससी मंत्र : कायद्याचा अभ्यास

कायद्यांमधील महत्त्वाच्या घटकांचा उल्लेख अभ्यासक्रमामध्ये करण्यात आला आहे.

एमपीएससी मंत्र : राज्यव्यवस्था – प्रश्नांचे विश्लेषण

या विषयाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषणावर या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

एमपीएससी मंत्र : विविध व्यक्तिगट आणि मानवी हक्क

शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादी प्रकारच्या समस्यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

एमपीएससी मंत्र : मानवी हक्क व मनुष्यबळ विकास प्रश्नांचे विश्लेषण

मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये मनुष्यबळ विकास आणि मानवी हक्क या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

एमपीएससी मंत्र : कृषी घटक आर्थिक व विश्लेषणात्मक अभ्यास

कृषी उत्पादनांचे वितरण व मूल्यांकन करणाऱ्या संस्थांची माहिती असणे आवश्यक आहे

एमपीएससी मंत्र : कृषी घटक (एकत्रित प्रश्न विश्लेषण)

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेमध्ये कृषी घटक हा पेपर एक आणि चारमध्ये विभागून समाविष्ट करण्यात आला आहे.

एमपीएससी मंत्र : आर्थिक व सामाजिक भूगोल

धार्मिक, वैद्यकीय, सांस्कृतिक पर्यटन, राखीव उद्याने इ. संकल्पना व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे.

एमपीएससी मंत्र : अभ्यासाची रणनीती भाषा (वस्तुनिष्ठ)

 वस्तुनिष्ठ पेपरमध्ये मराठी व इंग्रजी विषयासाठी प्रत्येकी ५० गुणांसाठीचे बहुपर्यायी प्रश्न विचारण्यात येतात.

एमपीएससी मंत्र : गट क सेवा पूर्वपरीक्षा प्रश्नांचे स्वरूप विश्लेषण

बहुतांश उमेदवारांचा संभ्रम पूर्वपरीक्षा प्रश्नपत्रिकेच्या काठीण्य पातळी बद्दल आहे.

एमपीएससी मंत्र : पूर्वपरीक्षेची तयारी

इतिहासाचा अभ्यास केवळ तथ्ये/फॅक्ट्स व घटना मालिका पाठ करून पूर्ण होत नाही.

मुख्य परीक्षा पेपर २ चे विश्लेषण

सहायक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक या तिन्ही पदांसाठी पेपर १ संयुक्त आहे.

mpsc exam 2018

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा नवे स्वरूप व विश्लेषण

केवळ पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी शारीरिक चाचणी आणि मुलाखतीचा तिसरा टप्पा असणार आहे.

एमपीएससी मंत्र : PSI, STI, ASO साठीच्या संयुक्त पूर्व परीक्षेचा अभ्यास

अभ्यासाचे नियोजन करताना सर्वप्रथम मागील वर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

एमपीएससी मंत्र : सीसॅट – निर्णयक्षमता व व्यवस्थापन कौशल्ये

सीसॅटमधील शेवटचा आणि हमखास गुण मिळवून देणारा घटक म्हणजे निर्णयक्षमता व व्यवस्थापन कौशल्य हा घटक.