16 July 2019

News Flash

रोहिणी शहा

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा संयुक्त पेपर

पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी शारीरिक चाचणी आणि मुलाखतीचा तिसरा टप्पा असतो.

एमपीएससी मंत्र : विज्ञान-तंत्रज्ञान

‘आपत्ती’ या फक्त अभ्यासक्रमातील नमूद केलेल्या संकटांपुरत्याच मर्यादित नाहीत.

एमपीएससी मंत्र : मुख्य परीक्षा कृषि घटकाची तयारी

कृषि घटकाच्या सगळ्या पेपर्समधील मुद्यांच्या अभ्यासाबाबत या लेखामध्ये एकत्रित चर्चा करण्यात येत आहे.

एमपीएससी मंत्र : सामान्य अध्ययन पेपर २ कायद्यांचा अभ्यास

अभ्यासक्रमामध्ये दिलेल्या कायद्यांमधील काही महत्त्वाच्या घटकांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

प्रश्नवेध एमपीएससी : अभियांत्रिकी अभिवृत्ती सराव प्रश्न

पूर्व परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात मराठी, इंग्रजी, सामान्य अध्ययन आणि अभियांत्रिकी अभिवृत्ती असे घटक विहित करण्यात आले आहेत.

एमपीएससी मंत्र : मुख्य परीक्षा पेपर दोन – भाषा

वस्तुनिष्ठ पेपरमध्ये मराठी व इंग्रजी विषयांसाठी प्रत्येकी ५० गुणांसाठीचे बहुपर्यायी प्रश्न विचारण्यात येतात

एमपीएससी मंत्र : अभियांत्रिकी सेवा पूर्वपरीक्षा तांत्रिक अभ्यासक्रम प्रश्न विश्लेषण

अभियांत्रिकी अभिवृत्तीमध्ये सद्धांतिक आणि समीकरणे किंवा गणिते अशा दोन प्रकारचे प्रश्न दिसून येतात.

एमपीएससी मंत्र : वनसेवा पूर्वपरीक्षा – भाषा विषयांची तयारी

तयारीची व पेपर सोडवण्याची रणनीती कशी असावी याबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

एमपीएससी मंत्र : गट ‘क’ संयुक्त पूर्वपरीक्षा

सामान्य विज्ञान प्रश्न विश्लेषण

प्रश्नवेध एमपीएससी : गट क संयुक्त पूर्वपरीक्षा

सामान्य विज्ञान सराव प्रश्न

एमपीएससी मंत्र : गट ‘क’ सेवा पूर्वपरीक्षा

अर्थव्यवस्था प्रश्न विश्लेषण

एमपीएससी प्रश्नवेध : अर्थव्यवस्था

गट क सेवा पूर्वपरीक्षा

एमपीएससी मंत्र : गट क सेवा पूर्वपरीक्षा

(भूगोलाच्या प्रश्नांचे विश्लेषण)

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा सामान्य विज्ञान

लेखामध्ये संयुक्त पूर्वपरीक्षेसाठी सामान्य विज्ञान घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे.

एमपीएससी मंत्र : इतिहासाचा अभ्यास

उपघटकनिहाय तयारी करताना पुढील बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात.

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा – नागरिकशास्त्र

अभ्यासक्रमातील तीन उपघटकांची तयारी कशी करावी याबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

एमपीएससी प्रश्नवेध : भूगोलावरील सराव प्रश्न

भूगोलावरील सराव प्रश्न

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा पूर्व परीक्षा (बुद्धिमत्ता चाचणी)

एकदा या प्रश्नांसाठीची सूत्रे, युक्त्या आणि क्लृप्त्या समजल्या की त्या सरावाने लक्षात ठेवणेही सोपे होते.