21 October 2020

News Flash

सुश्रुत रवीश

यूपीएससीची तयारी : भावनिक बुद्धिमत्ता

डेव्हिड वेश्लर, कद चे जनक, यांनी हुशारी केवळ बुद्धिमत्तेवर अवलंबून नसल्याचे मत मांडले.

यूपीएससीची तयारी : वृत्ती आणि वर्तनातील परस्परसंबंध

आजच्या लेखात आपण वृत्तीशी (Attitude) संबंधित या बाजूवर आणखी विचार करणार आहोत.

यूपीएससीची तयारी : सामाजिक मानसशास्त्र वृत्ती अथवा दृष्टिकोन

अनेक वेळा एखाद्या गोष्टीविषयीच्या वृत्ती एकापेक्षा जास्त घटकांवरसुद्धा अवलंबून असू शकतात.

यूपीएससीची तयारी : कर्तव्यवाद आणि नितांत आवश्यकतावाद

‘साध्य मूल्याच्या एका सुव्यवस्थित जगाचा एक घटक समजून प्रत्येक व्यक्तीने आचरण करावे.

यूपीएससीची तयारी : आनंदाचे डोही..

एकंदर समाजाच्या भल्यासाठी आपण जे निर्णय घेतो ते अनेकदा उपयुक्ततावादावर आधारित असतात.

यूपीएससीची तयारी : नीतिनियमविषयक विचारसरणीची चौकट

जॉन रॉल्स या अमेरिकन विचारवंतांनी मांडलेल्या ‘समान न्याय वाटप’ या संकल्पनेची विस्ताराने चर्चा करणार आहोत.

यूपीएससीची तयारी ; नैतिकता एक आढावा

एथिक्सच्या म्हणजेच नीतिमत्तेच्या पेपरसाठीदेखील अशा विश्लेषणाची खूप मदत होते.

यूपीएससीची तयारी : केस स्टडी सोडवताना..

खाली दिलेले टप्पे आणि विविध प्रश्न यांचा वापर करत केस स्टडीजचे उत्तर लिहिण्याचा प्रयत्न करावा.

यूपीएससीची तयारी : विविध नैतिक द्विधा 

खोटे बोलणे व चुकीच्या किंवा असत्य गोष्टी असल्याचा निर्वाळा देणे या दोन्हीत सूक्ष्म फरक आहे.

भावनिक बुद्धिमत्ता आणि प्रशासकीय सेवा

यूपीएससीची तयारी

यूपीएससीची तयारी : भावनिक बुद्धिमत्ता

यूपीएससीने दिलेल्या मुख्य परीक्षेतील चौथ्या पेपरमधील हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

यूपीएससीची तयारी : वर्तन बदलण्याची प्रक्रिया

र्तनात केलेल्या बदलामध्ये वृत्ती बदलण्याचे मोठे सामथ्र्य असते, असे आता संशोधकांच्या लक्षात आले आहे.

यूपीएससीची तयारी : सामाजिक मानसशास्त्र (वृत्ती अथवा दृष्टिकोन)

यूपीएससीच्या चौथ्या पेपरचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे सामाजिक मानसशास्त्र (Social Psychology) होय.

यूपीएससीची तयारी : सद्गुणांवर आधारित नैतिक मांडणी

सॉक्रेटिसचा शिष्य असलेल्या प्लेटोने त्याच्या स्वत:च्या कारकीर्दीत व येणाऱ्या काळात अथेन्स व सर्व जगाला चकित करून सोडले.

यूपीएससीची तयारी : सुखाची व्याख्या

सर्वाना सुख देणारी कृती नतिकदृष्टय़ा योग्य असेलच असे नाही.

यूपीएससीची तयारी : नीतिनियम आणि दृष्टिकोन

सामायिक कल्याणामध्ये कशाचा अंतर्भाव होतो आणि कशाचा होत नाही हे काही वेळा सापेक्ष असू शकते.

यूपीएससीची तयारी : एथिक्स अँड इंटेग्रिटी एक आढावा

स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे आयोगाची ठरावीक विषयाला धरून काय मागणी आहे

यूपीएससीची तयारी : नीतिमूल्य आणि सचोटी

विभाग ‘अ’ व विभाग ‘ब’ अशा दोन विभागांमध्ये सादर केलेल्या पेपरमधील सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

यूपीएससीची तयारी : ओळखा प्रश्नांचा रोख

गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकारे विचारलेले प्रश्न व त्यांची नतिक विचारसरणींनुसार विभागणी देत आहे.

यूपीएससीची तयारी : न्यायाची मूलभूत संकल्पना

किंबहुना भारतातील आरक्षणाची तरतूदही एक प्रकारची रॉल्सिअन मांडणी गणली जाऊ शकते.

यूपीएससीची तयारी : नतिक वैचारिक प्रणाली

मागील काही लेखांमध्ये आपण उपयुक्ततावादी आणि कर्तव्यवादी विचारप्रणालींची चर्चा केली.

यूपीएससीची तयारी : कर्तव्यवादी नतिक सिद्धांत – २

मागील लेखात आपण उपयुक्ततावादाच्या मांडणीच्या तुलनेत कर्तव्यवादाची ओळख करून घेतली.

यूपीएससीची तयारी : कर्तव्यवाद आणि नैतिकता

प्रयोजनवादी विचारांमध्ये कृतीचे प्रयोजन, ध्येय, अंतिम परिणाम याला सर्वात जास्त महत्त्व आहे.

यूपीएससीची तयारी : उपयुक्ततावाद आणि त्यातील बारकावे

आधुनिक काळातील समानतेच्या तत्त्वाचा पुरस्कार करणारी, प्रत्येक व्यक्तीला एकच दर्जा देणारी अशी ही चौकट आहे.

Just Now!
X