25 September 2018

News Flash

राजीव साने

अश्मेंधन-पूर्व तांत्रिक करामती

घट म्हणजे मडके आणि पट म्हणजे कापड. हे दोन्ही संघात (कॉम्पोझिट्स) आहेत.

शीड : ‘उघड/मिट’ अ‍ॅम्प्लिफायर!

एका बांबूच्या नळीत, पाण्याच्या बाजूला असणारे तोंड जरा लहान ठेवलेले असते.

दगड-दांडा-दोरी आणि टोपली वगैरे

वेली, पारंब्या, मुळे आणि नंतर काथ्या, ताग वगैरे गोष्टींपासून दोर वळणे किंवा दोऱ्या बनवणे त्याला जमू लागले.

विरोध-विकास-वाद : उत्क्रांती: विकासाची एक पूर्वपीठिका

मानवी आचरण हे पूर्णत: जनुकनियत तर नाहीच पण मेंदूनियतसुद्धा नाही.

independence day 2017

स्वातंत्र्य आणि समता : एक तत्त्वचिंतन

आज मी ‘राज्यसंस्थेच्या संदर्भातले व्यक्तिस्वातंत्र्य’ विचारार्थ घेतलेले आहे

गांधीवादात दडलेले ‘संघीय’ प्रतिगामित्व

महात्मा गांधी यांचे वास्तवदर्शी विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न आजवर अनेक अभ्यासकांनी केला आहे.