Swaroop-chintan News

७. आद्या

आपली ही चर्चा थोडी क्लिष्ट आहे, याची मला कल्पना आहे. स्वामी स्वरूपानंद यांच्या चरित्राचा स्पर्श या चिंतनाला कधी लागतो, यासाठीही…

६. ॐचे प्रतीक रूप

ॐचे ध्वन्यात्मक आणि भाषिक तसंच मंत्ररूप आपण पाहिलं. आता प्रतीकरूपाच्या आणि विश्वरूपाच्या अंगानं त्याचा विचार करू.

५. ॐ चे भाषिक रूप

ॐ नमोजी आद्या, या श्रीज्ञानेश्वर महाराजांच्या ओवीतील पहिल्या चरणाच्या अनुषंगानं आपण ॐ चा विचार करीत आहोत.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

ताज्या बातम्या