scorecardresearch

Episode 315

मोती देणारी कालवं | Kutuhal Pearl Oyster Formation Of A Pearl Pearls From Oyster

Kutuhal
सागरी प्रदूषण यामुळे कालवांची संख्या वेगाने कमी होऊ लागल्याने त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी त्यांची शेती करणे गरजेचे ठरले

सागरी प्रदूषण यामुळे कालवांची संख्या वेगाने कमी होऊ लागल्याने त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी त्यांची शेती करणे गरजेचे ठरले

Latest Uploads

मराठी कथा ×