scorecardresearch

Episode 419

सीमेवरील सैनिकांचा सखा! | Loksatta Kutuhal Engineers Design Light Weight Ai Jackets To Keep Soldiers Warm In Himalayan Winters

Kutuhal
राजस्थानासारख्या वाळवंटी प्रदेशाशी निगडित सीमारेषेवर दक्ष असणाऱ्या सैनिकांनाही त्याचा फायदा होऊ शकतो.

राजस्थानासारख्या वाळवंटी प्रदेशाशी निगडित सीमारेषेवर दक्ष असणाऱ्या सैनिकांनाही त्याचा फायदा होऊ शकतो.

Latest Uploads