scorecardresearch

Episode 410

संगणकीय दृष्टी म्हणजे काय? | Loksatta Kutuhal Artificial Intelligence Introduction Of Computer Vision

Kutuhal
संगणकाला जो काही अल्गोरिदम शिकवलेला असेल त्याच्या आधारे त्याच्यापुढे असलेल्या वस्तूचा अर्थ लावला जातो.

संगणकाला जो काही अल्गोरिदम शिकवलेला असेल त्याच्या आधारे त्याच्यापुढे असलेल्या वस्तूचा अर्थ लावला जातो.

Latest Uploads