scorecardresearch

Episode 260

कांदळवने ऱ्हायझोफोरेसी कुल | Loksatta Kutuhal Mangrove Rhizophoraceae Forest

Kutuhal
किनारी भागात या प्रजातींना ‘कांदळ’ या नावाने ओळखले जाते तर या जंगलांमध्ये वाढणाऱ्या वनस्पतींना ‘कांदळवन’ असे संबोधले जाते.

किनारी भागात या प्रजातींना ‘कांदळ’ या नावाने ओळखले जाते तर या जंगलांमध्ये वाढणाऱ्या वनस्पतींना ‘कांदळवन’ असे संबोधले जाते.

Latest Uploads

मराठी कथा ×