Associate Partner
Granthm
Education Partner
XAT
Samsung

Episode 348

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आकर्षण! | Loksatta Kutuhal The Attraction Of Artificial Intelligence

Kutuhal
कुठल्याही गोष्टीची हुबेहूब नक्कल करणे, म्हणजे कृत्रिमतेची ओढ हा अद्वितीय बुद्धिमत्तेचा धनी असलेल्या मानवाचा एक विशिष्ट गुणधर्म आहे.

कुठल्याही गोष्टीची हुबेहूब नक्कल करणे, म्हणजे कृत्रिमतेची ओढ हा अद्वितीय बुद्धिमत्तेचा धनी असलेल्या मानवाचा एक विशिष्ट गुणधर्म आहे.

Latest Uploads