scorecardresearch

Episode 275

उपग्रहांद्वारे समुद्र अभ्यास | Satellites Used To Observe Ocean Satellites For Ocean Observe Ocean Studies By Satellites

कुतूहल : उपग्रहांद्वारे समुद्र अभ्यास
आज अनेक महासागर-निरीक्षण उपग्रह मोहिमा राबवल्या गेल्यामुळे महासागराच्या ज्ञानामध्ये भर पडली आहे.

आज अनेक महासागर-निरीक्षण उपग्रह मोहिमा राबवल्या गेल्यामुळे महासागराच्या ज्ञानामध्ये भर पडली आहे.

Latest Uploads

मराठी कथा ×