scorecardresearch

सुशासन News

Reforms In Civil Services
UPSC-MPSC : नागरी सेवांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा आवश्यक आहेत? त्यासमोरील आव्हाने कोणती?

या लेखातून आपण नागरी सेवांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याविषयी जाणून घेऊया.

governance
UPSC-MPSC : शासन व्यवहारातील उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाचे महत्त्व काय? आणि त्याची उद्दिष्टे कोणती?

या लेखातून आपण शासन व्यवहारातील उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाचे महत्त्व काय? आणि त्याची उद्दिष्टे कोणती? याबाबत जाणून घेऊया.

NGO
UPSC-MPSC : गैरसरकारी संस्था म्हणजे काय? त्यांची व्याप्ती आणि त्यासंदर्भातील शासकीय धोरण कसे?

या लेखातून आपण गैरसरकारी संस्था, त्यांची व्याप्ती आणि त्यासंदर्भातील शासकीय धोरण याविषयी जाणून घेऊया.

citizens charter
UPSC-MPSC : नागरिकांच्या सनदेच्या संदर्भात भारतात कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या?

या लेखातून आपण नागरिकांच्या सनदेच्या संदर्भात भारतात कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या? याविषयी जाणून घेऊ.

e governance
UPSC-MPSC : भारत सरकारचे ई-शासनासंदर्भातील धोरण आणि प्रकल्प

शासन व्यवहार : या लेखात आपण भारतातील आतापर्यंतची ई-शासनाच्या बाबतीत झालेली प्रगती, धोरणात्मक निर्णय व विविध यशस्वी ई-शासन प्रारूपे यांची…

self help groups
UPSC-MPSC : स्वयंसहायता गटांच्या विकासासाठीच्या शासकीय उपाययोजना कोणत्या?

या लेखात आपण स्वयंसहायता गटांसाठी भारत सरकार आणि विविध राज्य सरकारे यांनी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेणार आहोत.