scorecardresearch

Episode 145

सागरी तापमानाचे मोजमाप | Kutuhal Measurement Of Ocean Temperature Environment Evaporation Cloud The Rain Below Falling

सागरी तापमानाचे मोजमाप | Kutuhal Measurement Of Ocean Temperature Environment Evaporation Cloud The Rain Below Falling

सागराचा पृष्ठभाग म्हणजे जणू वातावरण आणि सागर यांचा संगम. येथे पाण्याचे बाष्पीभवन होते, बाष्प हवेत वर जाते, ढग तयार होतात, ढगातून पाऊस खाली पडतो.

Latest Uploads