scorecardresearch

Episode 89

स्पंज | Natural Sponge

स्पंज | Natural Sponge

स्पंजचा वापर आपण अनेक ठिकाणी करतो. हल्ली ते कृत्रिमरीत्या बनवले जातात. मात्र प्राचीन काळात ‘स्पंज’ हा रंध्री संघातील सागरी जीव स्नानासाठी वापरण्यात येत असे.

Latest Uploads