scorecardresearch

Episode 104

पुनर्निर्मितीची प्रक्रिया | The Process Of Regeneration Body In The Animal World Lizard

Kutuhal-1200x675

प्राणी विश्वात शरीराच्या भागांची पुनर्निर्मिती करण्याची क्षमता अनेक प्राण्यांमध्ये दिसून येते. स्वत:ची उपांगे अथवा शेपटी पुन्हा निर्माण करू शकणारा आपल्या अगदी ओळखीचा प्राणी म्हणजे पाल.

Latest Uploads