scorecardresearch

Episode 56

दगडी आयुधे प्रथम कोणी तयार केली? | Who made stone weapons first?

Kutuhal-1200x675

मानवाच्या ज्या कोणत्या समूहाने ती दगडाची आयुधे तयार केली होती, त्या समूहाची प्राचीनता किमान सात लाख वर्षे असावी, असा निष्कर्ष बूश द पर्थ यांच्या संशोधनातून निघतो.

Latest Uploads