scorecardresearch

Episode 385

नैतिक आणि सामाजिक भान | Loksatta Kutuhal Moral And Social Consciousness In Artificial Intelligence

Kutuhal
व्यापक कृत्रिम बुद्धिमत्ता असे ऐकले की प्रत्येक प्रसंगात अशी बुद्धिमत्ता योग्य निर्णय घेऊ शकेल का, याविषयी शंका मनात येते.

व्यापक कृत्रिम बुद्धिमत्ता असे ऐकले की प्रत्येक प्रसंगात अशी बुद्धिमत्ता योग्य निर्णय घेऊ शकेल का, याविषयी शंका मनात येते.

Latest Uploads

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×