scorecardresearch

Episode 432

जेम्स लाइटहिल | Loksatta Kutuhal British Mathematician Sir James Lighthill Report On Research In Artificial Intelligence

Kutuhal
या अहवालात असे संकेत आहेत की बुद्धिबळाच्या खेळात संगणकासारखे यंत्र माणसाला हरवू शकत नाही

या अहवालात असे संकेत आहेत की बुद्धिबळाच्या खेळात संगणकासारखे यंत्र माणसाला हरवू शकत नाही

Latest Uploads