scorecardresearch

Episode 434

भाषापटू यंत्रांची करामत | Loksatta Kutuhal Natural Language Processing Machines Understand Human Speech

Kutuhal
चॅट जीपीटी सारखे सॉफ्टवेअर तर पूर्ण पत्राचा मसुदाही आपल्याला लिहून देऊ शकते. ही सर्व जादुई नैसर्गिक भाषा प्रक्रियेचीच करामत आहे.

चॅट जीपीटी सारखे सॉफ्टवेअर तर पूर्ण पत्राचा मसुदाही आपल्याला लिहून देऊ शकते. ही सर्व जादुई नैसर्गिक भाषा प्रक्रियेचीच करामत आहे.

Latest Uploads