scorecardresearch

Episode 382

व्यापक कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे.. | Loksatta Kutuhal Pervasive Artificial Intelligence

Kutuhal
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तीन पायऱ्यांपैकी पहिली मर्यादित (नॅरो) बुद्धिमत्ता काय आहे हे आपण पाहिले. त्याच्या पुढची पायरी म्हणजे व्यापक कृत्रिम बुद्धिमत्ता.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तीन पायऱ्यांपैकी पहिली मर्यादित (नॅरो) बुद्धिमत्ता काय आहे हे आपण पाहिले. त्याच्या पुढची पायरी म्हणजे व्यापक कृत्रिम बुद्धिमत्ता.

Latest Uploads