Associate Partner
Granthm
Education Partner
XAT
Samsung

केतकी गद्रे

जोडी नं. १

भांडय़ाला भांडे लागते खरे, पण कर्कश्श कलकल नव्हे तर सामंजस्याचा नाद निर्माण होतो.

रागाचा विळखा

राग हा आपल्या मानसिक शत्रूंमध्ये प्रथम क्रमांकावर आहे. रागापासून मुक्ती मिळावी अशी सर्वाचीच इच्छा असते,

कुटुंबसौख्य

एकमेकांचे अस्तित्व आणि योगदानाप्रति आदर प्रत्येकाच्या मनात असतो व तो योग्यरीत्या वेळोवेळी प्रकट केला जातो.

गैरसमज

‘गैरसमज’ याचा नेमका अर्थ काय? गैरसमज म्हणजे योग्य समज करून घेण्यात आलेले अपयश.

लोकसत्ता विशेष