scorecardresearch

श्रीनिवास बाळकृष्ण

picture story books for children picture story books for kids
पोटलीबाबा : तू चित्रपुस्तकांचा हात सोडू नकोस!

तुझ्याइतका नवा विचार, प्रेम, संवेदनशीलता त्यांच्यात हीच पुस्तकं रुजवणार आहेत. त्यांचं जग तुझ्याशिवाय सुंदर होऊच शकत नाही.

potlibaba
पोटलीबाबा: शब्द-चित्रांची बासुंदी

मोठय़ांना असं वाटतं की, हे जग आणि त्यातले प्रश्न मोठय़ांचेच आहेत. त्याबद्दलचे सिनेमे, नाटकं, पुस्तकं लहानांनी पाहू नयेत की वाचूही…

पोटलीबाबा: भिंतीवरले मोर

पोटलीबाबा हिवाळय़ात राजस्थानला गेला होता. उंटाच्या हलेडुले चालण्यानं त्याला गाढ झोप लागली आणि दहाव्या दिवशी तो एका गावात धपकन् पडलाच.

लोकसत्ता विशेष