24 March 2019

News Flash

यूपीएससी प्रश्नवेध : स्वातंत्र्योत्तर भारत

  या सर्व प्रश्नांच्या चर्चेमुळे या विषयावर विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांचे स्वरूप लक्षात येते

यूपीएससीची तयारी : भारतीय कला आणि संस्कृती

भारतात अस्तित्वात असणाऱ्या विविध कला आणि संस्कृतींचा उगम कसा झालेला आहे याची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी आपल्याला लक्षात घेता येते.

शब्दबोध : बुंथ

रात्र काळी घागर काळी ही सोळाव्या शतकातील विष्णुदास नामा नावाच्या संत कवीची रचना

एमपीएससी मंत्र : गट ‘क’ सेवांची काठिण्य पातळी

फारूक नाईकवाडे पहिली गट ‘क’ सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा सन २०१८मध्ये पार पडली. या वर्षीची पूर्वपरीक्षा २६ जून रोजी आयोजित करण्यात येत आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाकडून शासनाच्या विविध विभागांमधील पदांवर

यूपीएससीची तयारी : मध्ययुगीन भारत

आजच्या लेखामध्ये आपण मध्ययुगीन भारत या घटकाची चर्चा करणार आहोत.

विद्यापीठ विश्व : व्यवसाय आणि शिक्षण

नानयांग टेक्नॉलॉजीकल युनिव्हर्सिटि, सिंगापूर

प्रश्नवेध एमपीएससी : दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा

नागरिकशास्त्र सराव प्रश्न

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा सामान्य विज्ञान

लेखामध्ये संयुक्त पूर्वपरीक्षेसाठी सामान्य विज्ञान घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे.

‘प्रयोग’ शाळा : कलापिसारा

श्रीरामपूरच्या डी. डी. काचोळे माध्यमिक विद्यालयात चित्रकार होण्याची, कलाकार होण्याची स्वप्ने पाहणारे अनेक विद्यार्थी भेटतात.

एमपीएससी मंत्र : प्राचीन भारत

२०११ साली सिंधू अथवा हडप्पा संस्कृतीवर दोन विधाने देऊन प्रश्न विचारण्यात आलेला होता.

शब्दबोध : लवथवती

हा शब्द ‘लवथवणे’ या क्रियापदापासून तयार झालेला आहे. काही काही शब्दांना त्यांची स्वत:ची लय असते.

एमपीएससी  मंत्र : दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा – अर्थशास्त्र

मागील लेखामध्ये दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या भूगोल घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात आली.

यूपीएससीची तयारी : भारतीय इतिहास आणि स्वातंत्र्य चळवळ

यूपीएससीने २०११पासून पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये बदल केलेला आहे.

विद्यापीठ विश्व : संशोधनातील शैक्षणिक गुंतवणूक

नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर

आधुनिक भारत

प्रश्नवेध यूपीएससी

करिअर मंत्र

मी १९९५ साली दहावी झालो, तर २०१८मध्ये कलाशाखेतून बारावी (६२ टक्के) झालो आहे.

नोकरीची संधी

झोननुसार रिक्त पदांचा तपशील -

भूगोलाची तयारी

एमपीएससी मंत्र

बिनभिंतीची व्यायामशाळा

‘प्रयोग’ शाळा

करिअर मंत्र

मी मेकॅनिकलच्या शेवटच्या वर्षांत आहे.

एमपीएससी मंत्र : इतिहासाचा अभ्यास

उपघटकनिहाय तयारी करताना पुढील बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात.

शब्दबोध : भारूड

‘भारूड’ या शब्दाची निश्चित उत्पत्ती सांगणं कठीण आहे. काहींच्या मते ‘बहुरूढ’ या शब्दापासून भारूड शब्द तयार झाला असावा.

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा – नागरिकशास्त्र

अभ्यासक्रमातील तीन उपघटकांची तयारी कशी करावी याबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

यूपीएससीची तयारी : परीक्षेतील निबंधाची तयारी

आजच्या लेखात आपण यूपीएससीच्या निबंधाच्या पेपरची नेमकी मागणी काय असते हे पाहणार आहोत.