26 May 2020

News Flash

यूपीएससीची तयारी : निबंध लेखन – निष्कर्षांचे लिखाण

निबंधाच्या शेवटचे परिच्छेद प्रभावी असणे महत्त्वाचे आहे.

एमपीएससी मंत्र : अभियांत्रिकी सेवा पूर्वपरीक्षा तांत्रिक अभ्यासक्रम प्रश्न विश्लेषण

अभियांत्रिकी सेवा पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये भाषा विषय, सामान्य अध्ययन आणि अभियांत्रिकी तांत्रिक मुद्दे यांचा समावेश आहे.

यूपीएससीची तयारी : निबंधलेखन मांडणीतील बारकावे

गुन्हेगारी ही सर्वच काळातील एक मोठी समस्या आहे.

एमपीएससी मंत्र : अभियांत्रिकी सेवा – सामान्य अध्ययन

या लेखामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भारतीय राज्यव्यवस्था या घटकांच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

यूपीएससीची तयारी : निबंध लेखन -वैचारिक प्रक्रिया आणि स्पष्टता

तुमच्या निबंधामध्ये अनेक प्रमुख मुद्दे येणार असतील तरी ते सर्व मुद्दे यादीरूपात मांडू नयेत.

एमपीएससी मंत्र : अभियांत्रिकी सेवा – सामान्य अध्ययनाचे अध्ययन

मानवी विकास व पर्यावरण यांचा परस्परसंबंध समजून घ्यावा

यूपीएससीची तयारी : निबंधलेखन – विषयाचा आवाका आणि मर्यादा

एकदा विषय निश्चित करून लिखाणास सुरुवात केल्यानंतर पुन्हा विषय बदलला जाऊ शकत नाही.

एमपीएससी मंत्र : चालू घडामोडी ‘गुणादायी’ घटक

प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून लक्षात येते की या घटकावर किमान पाच ते सहा प्रश्न विचारण्यात येतात.

यूपीएससीची तयारी : निबंध लेखन : विषय ओळख

निबंधाच्या घटकामधून उमेदवाराची तार्किक विचारक्षमता व विश्लेषणात्मक कौशल्ये तपासली जातात.

एमपीएससी मंत्र :  सामान्य अध्ययन-प्रश्न विश्लेषण

मागील तीन वर्षांमध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेले काही प्रातिनिधीक प्रश्न पाहू. 

यूपीएससीची तयारी : यूपीएससी मुख्य परीक्षा -नियोजन महत्त्वाचे

परीक्षेचे स्वरूप व व्याप्ती लक्षात घेऊन अभ्यास आणि वेळेचे नियोजन करणे अत्यावश्यक ठरते

एमपीएससी मंत्र : भाषेचा मूलभूत अभ्यास

शब्दसंग्रह, व्याकरण, म्हणी व वाक्प्रचार आणि उताऱ्याचे आकलन

यूपीएससीची तयारी : यूपीएससी मुख्य परीक्षा – आवश्यक क्षमता

यूपीएससी परीक्षेतील मुख्य परीक्षेच्या टप्प्यात या लेखन क्षमतेस अनन्यसाधारण महत्त्व आहे

एमपीएससी मंत्र : अभियांत्रिकी सेवा पूर्वपरीक्षा इंग्रजी प्रश्न विश्लेषण

मागील प्रश्नपत्रिकांमधील इंग्रजी व्याकरणाचे काही प्रातिनिधिक प्रश्न

यूपीएससीची तयारी : यूपीएससी : मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षेची तयारी कशी करावी, याविषयी यापुढील काही लेखांमधून जाणून घेणार आहोत.

एमपीएससी मंत्र : अभियांत्रिकी सेवा पूर्वपरीक्षा -मराठी प्रश्न विश्लेषण

भाषा विभागामध्ये मराठी आणि इंग्रजीसाठी प्रत्येकी दहा गुणांसाठी दहा प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत.

यूपीएससीची तयारी : यूपीएससी पूर्वपरीक्षा – आर्थिक आणि सामाजिक विकास

अनेक प्रकारच्या आर्थिक संकल्पनांचे योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे.

एमपीएससी मंत्र : अभियांत्रिकी सेवा पूर्वपरीक्षा अभ्यासक्रम

या लेखामध्ये अभियांत्रिकी परीक्षेच्या पूर्वपरीक्षेचा अभ्यासक्रम पाहू.

यूपीएससीची तयारी :  यूपीएससी पूर्वपरीक्षा – आर्थिक आणि सामाजिक विकास

मागील लेखामध्ये आपण या घटकाचे स्वरूप कसे आहे, याची माहिती घेतलेली आहे.

एमपीएससी मंत्र : सामान्य विज्ञानाची तयारी करताना..

सामान्य विज्ञान घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात आला आहे.

यूपीएससीची तयारी : यूपीएससी पूर्व परीक्षा – आर्थिक आणि सामाजिक विकास

जागतिकीकरणाच्या सर्वव्यापी परिणामामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल घडून आलेले आहेत.

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा पूर्वपरीक्षा – सामान्य विज्ञान प्रश्न विश्लेषण

मागील वर्षी विचारण्यात आलेले काही प्रातिनिधिक प्रश्न पाहू.

यूपीएससीची तयारी : सामान्य विज्ञान

राज्यव्यवस्था, भूगोल इ. सामान्य अध्ययनातील विषयांप्रमाणेच पूर्वपरीक्षेकरीता महत्त्वाचा आहे.

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा पूर्वपरीक्षा – भारतीय आणि शासकीय अर्थव्यवस्था

उत्पादनास चालना देणाऱ्या विविध योजना यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.

Just Now!
X