scorecardresearch

बोधिवृक्ष

mind
दोष समजून घेताना

मी माझ्या आयुष्यातील सगळ्यात चांगली वर्षे लोकांना आनंद देण्यासाठी घालवली.

यशाचे रहस्य

कल्पनाकडे आयुष्यातील मोठमोठय़ा सिद्धी मिळविण्याच्या वेगवेगळ्या योजना होत्या.

संधी

आयुष्यात संधी पुष्कळ आल्या तरी बसल्या जागी त्या तुमच्या गळ्यात येऊन पडत नाहीत.

टीका

स्वत:चे स्वरूप उघडे होण्यास जर काही साहाय्यभूत होत असेल

संपूर्णपणे जगा

भिंतीवर उलटय़ा चिकटलेल्या पालीला वाटत असतं की, तिच्याच आधारावर घर तोललं जातंय.

द्वेष

अशी जर माझ्या मनाची तयारी असली, तर द्वेष व तिरस्कार यांकडे पाहाण्याचा माझा दृष्टिकोनच बदलतो.

इच्छाशक्ती

तुम्हाला कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळवायचे असेल तर प्रथम ती गोष्ट करण्याची इच्छा पाहिजे.

सद्गुण

मनाच्या म्हणजेच अहंच्या व्यापाराची संपूर्ण प्रक्रिया समजून घेण्यातच खरा सद्गुण उदयास येत असतो.

जीवनावर विश्वास

अर्थात यामध्ये अडचणीही येतात. कारण आपल्या प्रारब्धात पुढे काय आहे याविषयी तो अज्ञानी असतो.