21 August 2017

News Flash

४१४. कलंकी अवतार

अनाथां दिनां कारणें जन्मताहे।

४१३. अज्ञान-कपारी

काणे महाराज द्रौपदीचा रूपकार्थ उलगडताना म्हणतात

४१२. बोधचंद्र

द्रौपदीकारणें लागवेगें। त्वरें धांवतू सर्व सांडूनि मागें। कळीलागि जाला असे बौद्ध मौनी।

४११ (अ). अहिल्या व आत्मोद्धार!

समर्थ रामदास विरचित ‘मनोबोध’ अर्थात ‘श्रीमनाचे श्लोका’तील १२५ व्या श्लोकाकडे आपण वळूच.

४११. दशावतार : ९

आदी शंकराचार्य यांच्याकडे कठोर वैराग्य, तपोबल, आवाका आणि लोकांना भिडणारी मांडणी हे सारं काही होतं.

४१०. दशावतार : ८

समर्थ रामदासविरचित ‘मनोबोधा’च्या १२४व्या श्लोकाचे अखेरचे दोन चरण हे भगवंताच्या नवव्या अवताराविषयी म्हणजे बौद्ध अवताराविषयी आहेत.

४०९. दशावतार : ७

तये द्रौपदीकारणें लागवेगें।

४०८. दशावतार : ६

‘मनोबोधा’च्या १२३ व्या श्लोकात समर्थ रामदास म्हणतात

४०७. दशावतार : ५

अहिल्या म्हणजे सुबुद्धी आणि सीता म्हणजे पूर्ण भक्ती.

४०६. दशावतार : ४

या आत्मारामाचे कूर्मरूप म्हणजे श्वास, उपप्राण ज्याला म्हणतात तो वायू

४०५. दशावतार : ३

समर्थ रामदास विरचित ‘मनोबोधा’च्या १२२व्या श्लोकात परशुराम अवताराचा उल्लेख आहे

४०४. दशावतार : २

कृपा भाकितां जाहला वज्रपाणि।

४०३. दशावतार : १

गजेंद्र आणि तो नक्र अर्थात मगर ही दोन्ही रूपकं म्हणून पाहिली तर काय जाणवतं?

४०२. गजेंद्र-मोक्ष

अंबरीश आणि अजामिळ ही दोन वयानं मोठी माणसं

उपमन्यु-वास्तव

 अश्वत्थात्म्याला त्याची माता व द्रोणाचार्य मुनींची पत्नी कृपी ही दूध म्हणून पाण्यात पीठ कालवून देत असे

४०१. भातुकली-खरी आणि खोटी-२

राजाचं नाव आहे उत्तानपाद! म्हणजे जीव जन्माला आला तो भगवंताच्या भक्तीसाठी.

४०० : भातुकली.. खरी आणि खोटी

उपमन्यूची कथाही प्रसिद्धच आहे. वसिष्ठ कुलात जन्मलेला हा व्याघ्रपाद ऋषींचा ज्येष्ठ पुत्र.

३९९. तप आणि पाप

या प्रश्नाचा विचार आपण ओघानं करणार आहोतच.

३९८. दाखला!

तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास, एकनाथ, जनाबाई आदी अनेकानेक संतांची चरित्रं आपल्याला माहीत असतात

३९७. विभक्ती प्रत्यय!

आचरणातले दोष कळू लागले की ते लगेच दूर होतील

३९६. स्व‘गुण’ दर्शन

मौनाचा अभ्यास सुरू झाला, की मग या अशा हीन आणि निर्थक निंदेनं काय साध्य होणार आहे,

३९५. सूक्ष्मदर्शक भिंग!

जगाशी आपण वाद घालतो ते आपलं मत जगानं ऐकावं आणि मान्य करावं

३९४. ‘स्व’-शोध

‘मी’ जर भ्रामक असेन तर तो भ्रामकपणा मला उमगत का नाही?

३९३. धुक्यातला शोध

अर्थात नुसतं पृष्ठभागावर तरंगत राहणं म्हणजे जीव वाचणं नव्हे.