scorecardresearch

Episode 52

बोरू ते बॉलपेन स्थित्यंतरे | Boru Wooden Writing Instrument Invention Of The Ballpoint Pen

Kutuhal-1200x675

निसर्गाने माणसाला त्याच्या मनातील विचार नोंदवून ठेवण्यास भोजपत्राची पांढरी पातळ साल दिली. त्यावर लिखाण करण्यासाठी ‘बोरू’च्या रूपात लेखनसाहित्यसुद्धा निसर्गानेच दिले.

Latest Uploads