scorecardresearch

Episode 74

जीवाश्मांची निर्मिती | Formation Of Fossils

Kutuhal-1200x675

कोटय़वधी वर्षांपूर्वी जे प्राणी आणि वनस्पती पृथ्वीतलावर अस्तित्वात होते, त्यांचे अवशेष खडकांमध्ये जतन होऊ शकतात. त्या अवशेषांना जीवाश्म म्हणतात. 

Latest Uploads