scorecardresearch

Episode 95

वृक्ष देवी तुलसी गौडा | Indian Environmentalist Tulsi Gowda

वृक्ष देवी तुलसी गौडा | Indian Environmentalist Tulsi Gowda

वन खात्याच्या रोपवाटिका संभाळण्याचे काम करणाऱ्या निरक्षर तुलसीने तिच्या हयातीत एक लाखाहून अधिक वृक्षारोपण केले. 

Latest Uploads