scorecardresearch

Episode 242

डायाटम व डायनोफ्लॅजेलेट | Kutuhal Diatoms And Dinoflagellates

Kutuhal
सूक्ष्मशैवालांची दुनिया खूपच न्यारी आहे. चमकणाऱ्या सूक्ष्मशैवालांमध्ये प्रामुख्याने करंडक सजीव (डायाटम) आढळतात.

सूक्ष्मशैवालांची दुनिया खूपच न्यारी आहे. चमकणाऱ्या सूक्ष्मशैवालांमध्ये प्रामुख्याने करंडक सजीव (डायाटम) आढळतात.

Latest Uploads

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×