scorecardresearch

Episode 306

दुधाळ समुद्र | Kutuhal Mystery Of The Milky Sea Milky Seas Effect Fact About Milky Sea 

Kutuhal
१८५४ मध्ये जावा बेटाकडे जाणाऱ्या अमेरिकन जहाजावरील खलाशांना रात्री समुद्राचा पृष्ठभाग पांढरा होऊन चमकत असल्याचे दिसले.

१८५४ मध्ये जावा बेटाकडे जाणाऱ्या अमेरिकन जहाजावरील खलाशांना रात्री समुद्राचा पृष्ठभाग पांढरा होऊन चमकत असल्याचे दिसले.

Latest Uploads