scorecardresearch

Episode 372

बुद्धिमत्तेचे अवधान व्यवस्थापन | Loksatta Kutuhal Artificial Intelligence Management 

Kutuhal
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिक प्रगत करण्यासाठी मानवी बुद्धी कसे काम करते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. आपली बुद्धी मर्यादित स्मृतीच्या कक्षेत काम करत असली तरी, आपण तिच्या जोरावर अचाट कामे करू शकतो हे एक नवल आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिक प्रगत करण्यासाठी मानवी बुद्धी कसे काम करते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. आपली बुद्धी मर्यादित स्मृतीच्या कक्षेत काम करत असली तरी, आपण तिच्या जोरावर अचाट कामे करू शकतो हे एक नवल आहे.

Latest Uploads

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×