scorecardresearch

Episode 340

सागरी जैवतंत्रज्ञान संशोधन संस्था | Loksatta Kutuhal Marine Biotechnology Research Institute

Kutuhal
भारताला आठ हजार किलोमीटरचा विस्तीर्ण सागरकिनारा लाभला आहे. या सागराने अनेक परिपूर्ण, जटिल परिसंस्थांना आपल्या कवेत घेतले आहे.

भारताला आठ हजार किलोमीटरचा विस्तीर्ण सागरकिनारा लाभला आहे. या सागराने अनेक परिपूर्ण, जटिल परिसंस्थांना आपल्या कवेत घेतले आहे.

Latest Uploads