scorecardresearch

Episode 209

राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र | Loksatta Kutuhal National Center For Coastal Research 

Kutuhal
२००४च्या त्सुनामीनंतर एनसीसीआरने भविष्यातील त्सुनामींची शक्यता, संभाव्य जागा, याबद्दल अभ्यासपूर्ण अहवाल दिला.

२००४च्या त्सुनामीनंतर एनसीसीआरने भविष्यातील त्सुनामींची शक्यता, संभाव्य जागा, याबद्दल अभ्यासपूर्ण अहवाल दिला.

Latest Uploads