scorecardresearch

Episode 125

प्राचीन भारतातील सागरी विज्ञान | Marine Science In Ancient India

प्राचीन भारतातील सागरी विज्ञान | Marine Science In Ancient India

मोहरीएवढा चिमुकला मानवी गर्भ मातेच्या पोटातील गर्भजलात वाढतो. पण नंतर जमेल तेव्हा पाण्याकडे परतण्याची त्याची ओढ राहतेच.

Latest Uploads