scorecardresearch

Episode 34

आईस्क्रीमचा आस्वाद सावकाश घ्या | Now you can enjoy your favorite ice-cream slowly

आईस्क्रीमचा आस्वाद सावकाश घ्या | Now you can enjoy your favorite ice-cream slowly

आईस्क्रीम आवडत नाही, अशी व्यक्ती विरळच! मात्र खवय्यांना आईस्क्रीम आरामात, आस्वाद घेत घेत ते खावे, असे कितीही वाटत असले तरी ते शक्य होत नाही; कारण आईस्क्रीम वितळून त्याचे चिकट ओघळ हातावर येण्याची भीती! आता यावरही उपाय आहे बरं का. केळय़ाच्या खोडातील लहान कणांमुळे आईस्क्रीम वितळण्याचा वेळ लांबवता येणार आहे.

Latest Uploads