scorecardresearch

Episode 46

दोन नद्यांचा अजब संगम | River Confluence : Amazon and Negro Rivers Meet In Brazil

दोन नद्यांचा अजब संगम | River Confluence : Amazon and Negro Rivers Meet In Brazil

दोन नद्यांचा संगम होऊन त्या एकत्र वाहणे ही काही नवलाची गोष्ट नाही. ब्राझीलमध्ये अशाच दोन नद्यांचा संगम होतो, पण त्यांचे प्रवाह मात्र अनेक किलोमीटपर्यंत वेगवेगळे दिसतात.

Latest Uploads