scorecardresearch

Episode 82

आकाशात झेपावताना..! Wings Movement of Insect

आकाशात झेपावताना..! Wings Movement of Insect

कीटक हवेत उडताना पंखांची एका विशिष्ट लयीत आणि ठरावीक वेगाने हालचाल घडवून आणण्यासाठी वक्षाच्या (थोरॅक्स) आतल्या पृष्ठभागावर स्नायूंच्या जोडय़ा असतात. 

Latest Uploads